Doorstroom

Het is de bedoeling dat leerlingen starten op een passend niveau in het voortgezet onderwijs. Maar leerlingen met een kansarme achtergrond worden nog te vaak op een te laag niveau ingeschat. Ook zijn er basisschoolleerlingen die nog niet toe zijn aan de keuze voor een vervolgniveau in het vo. Om de overgang naar het vervolgonderwijs van jouw leerlingen makkelijker te maken, kun je project- of vakoverstijgend onderwijs inzetten met aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden. Zo wennen jouw leerlingen eerder aan wat de (beroeps)praktijk later van hen vraagt. Ook binnen jouw school is doorstroom belangrijk. Hoeveel leerlingen blijven zitten, afstromen of opstromen, zegt iets over het onderwijs op jouw school.