Motivatie en eigenaarschap bij leerlingen door middel van flexibel roosteren

De innovatiegroep Motivatie en eigenaarschap bij leerlingen door middel van flexibel roosteren houdt zich bezig met het (op grote schaal) inrichten van keuzemomenten in het rooster voor leerlingen zodat zij meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Ontwikkelvraag per school

Meergronden, Almere

Hoe ziet het onderwijs eruit dat wij willen aanbieden in aansluiting op de veranderde behoeftes van de leerlingen en leraren, waarin eigen keuzes mogen maken, differentiatie en eigenaarschap van leerlingen en docenten een belangrijke rol spelen. Hoe organiseren wij dit in eerste instantie in de gehele havo/vwo afdeling, waarbij het er in de onderbouw anders uit kan zien dan in de bovenbouw mits de organisatie ervan haalbaar is en de leerlijn van jaar 1 t/m 5/6 goed aansluitend is.

Drachtser lyceum, Drachten

Hoe gaan we het onderwijs aanbieden aan onze leerlingen? En hoe brengen we dit gedegen en met draagvlak de school in?

Spinoza Lyceum, Amsterdam

  • Hoe maken we, door het uitbreiden van  het aantal Daltonuren (keuzewerktijd) meer ruimte voor maatwerk?
  • Hoe zorgen we dat de kwaliteit en de effectiviteit van alle Daltonuren omhoog kan gaan?

Jan Tinbergen College, Roosendaal

Hoe kan een flexibel lesrooster, waarbij leerlingen extra ondersteuningsbehoefte en uitdaging geboden wordt,  er uit komen te zien?  En hoe kan je medewerkers meenemen hierin? 

BC Broekhin, Roermond

Hoe kunnen wij het flexibel onderwijs dat wij voorstaan succesvol invoeren, op een manier waarbij de leraren er achterstaan en zich ervoor inzetten?

Het Erasmus havo/vwo, Almelo

Op welke wijze kunnen we als school (leraren en schoolleiding) ervoor zorgen dat alle scholen een breed didactisch repertoire ontwikkelen in activerende werkvormen en opdrachten zodat leerlingen het kerncurriculum kunnen volgen in het 80-40 minuten construct, waarbinnen de leerlingen keuzes hebben om zich te verdiepen, verbreden en versnellen?

Gymnasium Novum, Voorburg

Hoe komen wij tot sterke onderwijsinhoudelijke invulling van ons onderwijsprogramma waarin de flexibele Novumdag en de overige reguliere lesdagen elkaar versterken, en hoe zorgen we voor een doorlopende leerlijn voor het keuzeproces van de leerling in deze flexibele dag?

Insula College, Dordrecht

Hoe kunnen wij leerlingen meer maatwerk bieden, en op welke manier kunnen wij ons onderwijs meer flexibel inrichten om dit te bereiken?

Gymnasium Apeldoorn, Apeldoorn

  • Hoe kan je vormgeven aan maatwerk binnen vaste kaders (kerngroep, vaste lessen met flexibele schil, docent-gestuurd)
  • Hoe creëer je draagvlak rondom maatwerk in een versnipperd lerarenteam?

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief