Met leerdoelen naar een formatieve cultuur

De scholen binnen de innovatiegroep Met leerdoelen naar een formatieve cultuur willen aan de slag met het werken met leerdoelen of het proces richting een formatieve cultuur. Deze twee thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: voor een formatieve cultuur is het werken met leerdoelen een vereiste en de scholen die willen starten met leerdoelen hebben als einddoel een formatieve cultuur. Bij een aantal scholen ligt de focus niet op de praktische uitwerking van het werken met leerdoelen of richting een formatieve cultuur, maar wordt er gewerkt aan een uitwerking en de implementatie van de visie. Er is dus aandacht voor de bredere schoolontwikkeling.

Ontwikkelvraag per school

Het Bouwens

Hoe kan het onderwijs op het Bouwens efficiënt ingericht worden zodat er meer ruimte ontstaat voor maatwerk en leerlingen meer verantwoordelijk krijgen over hun eigen leerproces op leerdoelniveau?

Scala College - overkoepelend

Hoe kunnen we de komende jaren een schoolbreed toetsbeleid succesvol implementeren?

Eerste Christelijk Lyceum

Hoe ontwerpen we een toetsbeleid dat onze onderwijsvisie ondersteunt?

Christelijk Lyceum Veenendaal

Hoe kunnen we in de onderbouw van het gymnasium leerdoelgericht gaan werken (binnen dat wat al gebeurt) en welke stappen zijn er nodig om dat traject goed te laten verlopen?

Wellantcollege, Amersfoort

Op welke manier gaan wij er als team voor zorgen dat onze onderwijskundige identiteit te herkennen is in de lessen?

Rsg de Borgen, locatie Nijeborg

Hoe gaan we van onze onderwijsvisie over op implementatie in de school?

Stad en Esch

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief