Maatwerk duurzaam en schoolbreed organiseren

De innovatiegroep Maatwerk duurzaam en schoolbreed organiseren bestaat uit zes scholen die allemaal een ontwikkelvraag hebben rondom maatwerk. Het organiseren van maatwerk voor leerlingen heeft niet alleen invloed op de situatie van leerlingen, maar ook op de schoolorganisatie, de leraren en schoolleiding. De scholen in deze innovatiegroep onderzoeken hoe ze de volgende stap kunnen doen bij de reeds ingezette onderwijsontwikkelingen en hoe ze deze kunnen borgen, doorontwikkelen en verbreden binnen de school.

Ontwikkelvraag per school

CSG Liudger Raai, Drachten

Wat is de beste manier om de organisatieverandering/onderwijsvernieuwing (meer maatwerk) tot stand te brengen? En kan en moet deze cultuurverandering in één keer of stapsgewijs plaatsvinden?

Zuiderlicht College, Amsterdam

Hoe zorgen we ervoor dat leraren zich committeren aan de veranderingen (meer maatwerk) in de school? 

Antoniuscollege, Gouda

Hoe zorg je ervoor dat leraren meer gebruikmaken van activerende werkvormen in de les ten behoeve van hersenactieve, gemotiveerde leerlingen, die keuzevrijheid ervaren en benutten wat betreft niveau, activiteit en tempo?

Produs, Didam

Op welke wijze kunnen we het onderwijsaanbod met keuzevrijheid voor leerlingen vormgeven? 

Helder, Eindhoven

Hoe geven we het proces tot meer maatwerk in de school vorm en dragen we daarbij zorg voor het creëren van draagvlak en betrokkenheid onder collega’s? 

Tabor College Oscar Romero, Hoorn

Hoe ontwikkelen wij ons als Tabor College Oscar Romero als professionele lerende organisatie waarbij onderwijsontwikkelingen in samenhang worden uitgevoerd en onderwijsontwikkelingen in de school worden geborgd? 

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief