Leidt verhoogde motivatie tot betere leerresultaten?

Het OECD heeft op basis van een internationaal onderzoek naar het welzijn van leerlingen geconcludeerd dat leerlingen die gemotiveerd zijn om te presteren, ook daadwerkelijk beter presteren dan leerlingen die minder gemotiveerd zijn. In dit onderzoek kwam naar voren dat motivatie om te presteren ook in Nederland leidde tot verschillen in prestaties tussen leerlingen.

Alhoewel zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie een positieve invloed heeft op leerresultaten, is de intrinsieke motivatie van leerlingen van grotere invloed op leerprestaties dan extrinsieke motivatie. Leerlingen die vanuit extrinsieke motivatie werken, leren volgens het OECD wel, maar oppervlakkiger. Extrinsieke motivatie kan op de langere termijn de intrinsieke motivatie van leerlingen ondermijnen. Leerlingen leren dan enkel nog voor een cijfer of de toets en zijn niet meer eigenaar van hun eigen leerproces.

Kirschner, Claessens en Raaijmaker menen dat een gemotiveerde leerling zeker sneller aan iets zal beginnen, maar dat dat geen garantie is voor leren. Bij een leerling die gemotiveerd begint maar geen succes boekt, ebt motivatie snel weg. “Er is geen causale relatie tussen motivatie en leren (motivatie leidt niet per definitie tot beter leren en presteren) en zelfs geen wederzijdse relatie (in de zin dat motivatie leidt tot leren en leren leidt tot motivatie). Alleen iets leren leidt tot motivatie. Als leerlingen succesvol zijn, hoe klein de successen ook zijn, raken zij gemotiveerd. Zo hebben goede rekenprestaties een significant positief effect op de intrinsieke motivatie van leerlingen, maar leidt motivatie zelf niet tot betere rekenprestaties”.

Bronnen

Deel dit bericht