Leidt eigenaarschap tot meer motivatie bij leerlingen? 

In leersituaties waar meer sturing wordt gelaten aan leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een positieve invloed op hun motivatie hebben. Deci en Ryan (2018) stellen in hun zelfdeterminatietheorie dat leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken als aan drie voorwaarden wordt voldaan:

  • Autonomie: leerlingen hebben het gevoel te kunnen beslissen
  • Competentie: leerlingen hebben het gevoel hun leertaken aan te kunnen
  • Relatie: leerlingen ervaren een band te hebben met docenten, ouders en medeleerlingen

Leerlingen die sterk het gevoel hebben autonoom en competent te zijn en daarbij een goede relatie hebben met anderen, zijn sterker gemotiveerd om leertaken zelf op te nemen en eigenaar van hun leerproces te zijn.

Dit antwoord is gebaseerd op literatuuronderzoek door de Kennisrotonde.  Meer context lezen over de rol van motivatie in relatie tot eigenaarschap? Zie ook:

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief