Leidt eigenaarschap tot betere leerprestaties?

Aan de basis van eigenaarschap ligt het vermogen van leerlingen om regie te kunnen voeren over hun leerproces. Hiervoor dienen zij in staat te zijn om leerstrategieën te combineren, zoals relateren, analyseren, structureren, oriënteren, plannen en evalueren. Ondanks dat er sterke aanwijzingen zijn, staat het niet vast dat zelfregulering tot betere leerprestaties leidt.

Dit antwoord is gebaseerd op literatuuronderzoek door de  Kennisrotonde.  Meer lezen over de meest effectieve  leerstrategieën  om zelfregulering bij leerlingen te vergroten? Zie ook: