Leergang Peoplemanagement

Leergang Peoplemanagement

Voortgezet Leren organiseert jaarlijks de leergang Peoplemanagement voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs. Lees hieronder meer over deze leergang.

Meedoen? Meld je nu aan en start in november 2022.

Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om opbrengsten te realiseren die waardevol zijn voor hun leerlingen, voor henzelf en voor de school. Jij levert hier als leidinggevende een belangrijke bijdrage aan door goed people-management. Simpel gezegd is een goede peoplemanager een leidinggevende die zijn medewerkers ondersteunt in hun dagelijkse werkzaamheden én in hun persoonlijke ontwikkeling.

Doel

Peoplemanagement is belangrijk voor het functioneren en welzijn van leraren en schoolleiders en draagt bij aan het realiseren van de onderwijskundige doelen van de school. Het doel van deze leergang is het versterken van peoplemanagement in het voortgezet onderwijs, zowel op het niveau van de teamleider als op het niveau van de school en de sector. In deze leergang staat de vraag centraal hoe jij als leidinggevende professioneel gedrag en persoonlijke ontwikkeling van leraren kunt stimulerenen hoe je op die manier kunt bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen van jouw school.

Voor wie?

Deze leergang is bedoeld voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs. Om ervoor te zorgen dat het geleerde goed in de praktijk gebracht kan worden, is inschrijving alleen mogelijk met twee of drie deelnemers per school.

Docenten

 • Prof. dr. Eva Knies( programmacoördinator)
 • Prof. dr. Peter Leisink
 • Dr. Jasmijn van Harten

Programma

Het programma bestaat uit vijf inhoudelijke modules en een afsluitende sessie. De volgende onderwerpen komen in deze modules aan bod:

 • Jij als peoplemanager;
 • De context waarin je als peoplemanager functioneert;
 • Persoonlijke effectiviteit en ruimte creëren voor een effectieve invulling van peoplemanagement;
 • Leidinggeven aan professionals in het licht van onderwijskundige doelen;
 • Het doorlopende gesprek, de gesprekscyclus en gespreksvaardigheden.

Tijdens de afsluitende sessie presenteren deelnemers hun plan om peoplemanagement binnen de school te versterken. Het is de bedoeling dat de eindverantwoordelijk schoolleider tijdens deze laatste sessie ook aanwezig is.

‘Ik vond het waardevol om met collega’s van andere scholen te reflecteren op onze rol als middenmanager’

Peerbegeleiding

Tijdens de leergang werk je samen met de deelnemende collega’s van jouw school aan een eigen ontwikkelvraag. Gedurendedit traject wordt jouw school gekoppeld aan een andere school. De andere school fungeert als ‘critical friend’ en denkttijdens het traject op verschillende momenten mee over de ontwikkelvraagvan jouw school.Samen met collega’s van jouw school vervul je andersom ook de rol van critical friend voor de school waaraan jullie gekoppeld zijn. De leergang wordt afgesloten met een presentatie van de bevindingen op jullie ontwikkelvraag. Het is de bedoeling dat de eindverantwoordelijke schoolleiders ookaanwezig zijn bij de presentaties.

Wat levert het op?

Na deelname aan de leergang:

 • weet je hoe je als teamleider professioneel gedrag en persoonlijke ontwikkeling van leraren kunt stimuleren.
 • heb je samen met de deelnemende collega’s aan de ontwikkelvraag van jouw school gewerkt.
 • is het peoplemanagement versterkt; zowel op het niveau van de teamleider als op het niveau van de school en de sector.

Wat kan je verwachten?

 • De ontwikkelvraag van jouw school is het startpunt van deze leergang. We koppelen jouw vraag aan de opdrachten, zowel tijdens de bijeenkomstenals daar buiten.
 • Leren van elkaar staat centraal.
 • We maken gebruik vanverschillende, activerende werkvormen: plenaire besprekingen, analyse van eigen casuïstiek, individuele en teamopdrachten.
 • Dit traject gaat in op zowel de theorie als de praktijkvan peoplemanagement.

Studiebelasting

Het is de bedoeling dat je je voor elke bijeenkomst voorbereidt; deels individueel, deels in groepsverband. Naast de aanwezigheid tijdens de bijeenkomsten, is de studielast gemiddeld 4 uur per week.

Ervaringen van deelnemers

 • “Het fijne aan deze leergang vond ik dat je niet alleen leerde van een aantal experts op dit gebied, maar dat er ook gelegenheid was om met collega’s van je eigen school stappen te zetten. Daarnaast was er ruimte voor intervisie met collega’s van andere scholen. De inzet van een trainingsacteur was, naast een beetje spannend, ook enorm leerzaam.”
 • “De aangeboden modellen bieden mij en mijn collega goede handvatten om het personeelsbeleid in onze school te onderzoeken. Deze leergang bood bovendien veel afwisseling in werkvormen. Ik heb veel inspiratie opgedaan.”
 • “Ik vond het vooral heel waardevol om met zowel directe collega’s, als met collega’s van andere scholen te reflecteren op onze rol als middenmanager. De ondersteuning vanuit wetenschappelijk onderzoek heeft ons bovendien gesterkt in de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt.”

Meer weten?

Naast de leergang Peoplemanagment, biedt Voortgezet Leren meer activiteiten en inspiratie voor leidinggevenden in het onderwijs. Het is aan schoolleiders en bestuurders om leraren in staat te stellen hun opdracht zo goed mogelijk te vervullen. Goed HRM beleid wordt daarvoor als voorwaarde gezien. Als schoolleider speel je een cruciale rol in de implementatie en vertaling daarvan. Bekijk het complete aanbod.

Deel dit bericht