Leerdoelen in de klas

Definitie leerdoel, lesdoel en succescriteria

Een leerdoel is datgene wat de leerling geleerd moet hebben als gevolg van het onderwijs dat je hebt ingericht en dat de leerling heeft gevolgd. Een leerdoel kan cognitief zijn (“kennen”) maar ook betrekking hebben op vaardigheden (“kunnen”) of op gedrag (gedragsdoelen). Lees verder.

Aan de slag met leerdoelen

Leerdoelen kun je vinden in je lesmethode en op internet. De eindtermen van je vak zijn redelijk onontkoombaar. Met alle andere leerdoelen kun je kritisch omgaan. Enkele tips en trucs.

Leerdoelen inzetten

Als je de leerdoelen van de leerlingen voor een les of lessenreeks hebt bepaald, kun je ze in de les gaan gebruiken. Lees hier hoe je dit doet.

Waar kan ik dit vinden?

  • Werkvormen om het hierover te hebben in de sectie
  • SLO document in gesprek met collega’s over leerdoelen
  • Nog te maken werkvormen

Sectie 5:

  • Verwijzing ga verder bij leerlijnen. Heb je leerlijnen al gedaan, ga dan naar hoe nu verder

Deel dit bericht