Kennisgedreven werken

Binnen het programma Voortgezet Leren is kennisgedreven werken een belangrijke pijler. Kennisgedreven werken impliceert dat scholen onderbouwde keuzes maken bij hun onderwijsontwikkeling. Vanuit het programma Voortgezet Leren ondersteunen wij scholen die aan de slag willen met kennisgedreven werken.

Zo stimuleren wij het gebruik van instrumenten en tools op onze website, die scholen helpen bij het maken van onderbouwde keuzes bij onderwijsvernieuwingen. Daarnaast voorzien wij scholen van praktische informatie met leestips, praktijkvoorbeelden en bijeenkomsten over kennisgedreven werken.

Wat is kennisgedreven werken?

Kennisgedreven werken is makkelijk uitvoerbaar en praktijkgericht. Het stellen van vragen, reflecteren op ontwikkelingen in de klas en in de school, een nieuwsgierige en onderzoekende houding zijn allemaal uitingen van kennisgedreven werken. Daar hoort ook bij het op zoek gaan naar antwoorden, het zelf inzetten van onderzoeksinstrumenten en het benutten van ervaringen uit de praktijk. Door vervolgens te evalueren kunnen onderbouwde keuzes gemaakt worden die bijdragen aan de beoogde onderwijsontwikkeling.

Kennisgedreven werken doe je als leraar, teamleider of schoolleider vaak al vanzelfsprekend, alleen zonder dat je je ervan bewust bent. Denk bijvoorbeeld aan de leraar die veranderingen in de lessen aanbrengt en wil weten of deze het resultaat opleveren dat beoogd wordt doordat hij onder zijn leerlingen een enquête uitzet. Of de schoolleider, die middels een vragenlijst medewerkers uit zijn team betrekt, input ophaalt en daarmee draagvlak creëert voor onderwijsvernieuwingen. Door het stellen van vragen als essentieel onderdeel van kennisgedreven werken te zien, brengen we ‘het doen van onderzoek’ in de dagelijkse onderwijspraktijk van de leraar, teamleider en schoolleider. Wij dagen scholen uit om op zoek te gaan naar antwoorden, zodat zij op basis van ervaringen uit de praktijk en op basis van uitkomsten van evaluatietools en -instrumenten onderbouwde keuzes kunnen maken.

Een professionele schoolorganisatie, die zich bezighoudt met eigentijds onderwijs, stelt vragen, gaat op zoek naar antwoorden en onderbouwt zijn keuzes bij nieuwe onderwijsontwikkelingen.

Zelf aan de slag

We bieden scholen handvatten om zelf aan de slag te gaan met kennisgedreven werken en onderbouwde keuzes te maken gebaseerd op evaluatie, informatie, onderzoek en ervaringen van anderen. Zo krijgen scholen zelf inzicht in wat wel en niet werkt in hun school bij onderwijsontwikkelingen.

Gebruik inzichten uit onderzoek

Scholen die aan de slag gaan met veranderingen in de school/les kunnen gebruik maken van verschillende inzichten uit (onderwijs)onderzoek. Gebruik deze inzichten om onderbouwde keuzes te maken, voorafgaand of tijdens de uitvoering van veranderingen op school.

Inzichten uit onderzoek

Zelf aan de slag met onderzoek

We hebben een groot aantal instrumenten verzameld waar je als school zelf mee aan de slag kan, zowel in de klas als in je schoolorganisatie. Gebruik deze instrumenten om je onderwijs- of organisatieontwikkeling in kaart te brengen, bijvoorbeeld door een start- en eindmeting te doen.

Zelf aan de slag met onderzoek

Onderzoek per fase van de ontwikkeling

In het plaatje hieronder is weergegeven hoe een school in elke fase van zijn ontwikkeling (inzichten uit) onderzoek en onderzoeksinstrumenten kan inzetten.

Meer weten?

Heb jij vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op en we helpen je verder.

Contact

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief