Inzichten uit onderzoek over motivatie

Wat is motivatie?
Er is een aantal gangbare theorieën over motivatie in de wetenschappelijke literatuur te vinden. In deze FAQ wordt de zelfdeterminatietheorie van Deci& Ryan als uitgangspunt genomen. Zij maken een onderscheid tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt vanuit de persoon zelf, waarbij iemand een activiteit wil uitvoeren omdat hij dit leuk of interessant vindt. Bij extrinsieke motivatie gaan mensen aan de slag om een straf te vermijden of een beloning te ontvangen. Externe factoren werken hierbij motiverend. Het is ook mogelijk dat je voor sommige activiteiten zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd bent. Lees meer over de intrinsieke motivatie en de bronnen.

Deel dit bericht