Inzichten uit onderzoek over afstandsonderwijs

Wat is bekend uit onderzoek naar afstandsonderwijs?

Vóór de coronacrisis vond afstandsonderwijs in Nederland bijna niet plaats. Ook was er nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de leeropbrengsten bij deze vorm van onderwijs.

Sinds het moment dat we in Nederland afstandsonderwijs geven, worden verschillende onderzoeken gedaan over afstandsonderwijs. Hieronder lees je twee (voorlopige) resultaten. Wil je alle (voorlopige) resultaten lezen? Je vindt ze op de website van de Kennisrotonde en lesopafstand.nl.

Leeropbrengst bij afstandsonderwijs

De Kennisrotonde onderzoekt de leeropbrengst bij afstandsonderwijs. Ze verwijst in haar onderzoek naar de theorie van transactional distance van Moore. Deze theorie stelt dat de leeropbrengst bij afstandsonderwijs afhankelijk is van drie factoren:

  1. de communicatie tussen leraar en leerling en de communicatie tussen leerlingen onderling
  2. de structuur van het onderwijsprogramma, met name de flexibiliteit hierin
  3. de autonomie van de leerling bij het leren

Onderzoekers (Joo, et al, 2014) vonden een verhoging in de leeropbrengsten en een verlaging in transactional distance als je:

  • De structuur aanpast: lesmateriaal toespitsen op het leerdoel en toetsen richten op het leerproces.
  • De dialoog aanpast: meer face-to-face-momenten en verschillende manieren van ondersteuning door de leraar.

Rol van de schoolleider bij afstandsonderwijs

Heijmen & Den Brok publiceerden in 2013 eeen onderzoek naar de rol van schoolleiders bij afstandsonderwijs. Zij onderscheiden drie verschillende fasen: aanleiding, implementatie en evaluatie. Bij scholen die succesvol waren in afstandsonderwijs, zagen zij het volgende:

  • De aanleiding voor afstandsonderwijs is onder meer het motiveren van de leerlingen en innovatiedrang.
  • Er is consistentie tussen de aanleidingen en de evaluatie en implementatiefactoren, ook daar speelt professionalisering van het personeel, passendheid en motivatie van leerlingen een belangrijke rol.
  • De leraren zijn zichtbaar de meest cruciale factor, naast de schoolleiding.

Meer weten over ‘afstandsonderwijs’? Bekijk onderstaande vragen

Meer weten?

Wil je verder praten over afstandsonderwijs met andere leraren of schoolleiders?   Ga naar Edualdo.nl.

Ben je benieuwd naar ander onderzoek over afstandsonderwijs? Bekijk de website van de Kennisrotonde over afstandsonderwijs.

Bekijk het onderzoek 21.000 leerlingen doen aanbevelingen voor onderwijs op afstand.

Kun je je antwoord niet vinden, stel je onderzoeksvraag dan aan de Kennisrotonde. De Kennisrotonde heeft op dit moment een spoedprocedure voor het beantwoorden van vragen rondom afstandsonderwijs.

Bronnen

  • Heijmen – Versteegen, I. L. H., & Brok, den, P. J. (2013). Afstandsleren in het voortgezet onderwijs : afwegingen en beslissen van schoolleidingen over de implementatie van ICT vernieuwingen. Eindhoven: Eindhoven School of Education, TU/e.
  • Kennisrotonde. (2017). Bestaan er voorbeelden van tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren, wat is de rol van de docent hierbij? (KR.125).

Deel dit bericht