Inzicht uit onderzoek over professionele leercultuur

Wat wordt verstaan onder professionele leercultuur?

Boselie definieert een professionele leercultuur als: “Het samenwerken met de nadruk op het leren van en met elkaar, waarbij een onderzoekende houding om het onderwijs te verbeteren centraal staat.” Boselie noemt verschillende kenmerken van een professionele leercultuur:

  • Leerlingen, leraren, schoolleiding en bestuurders leren van en met elkaar om continu te werken aan verbetering.
  • Samenwerken op basis van vertrouwen, het geven van feedback aan elkaar en het voeren van een professionele dialoog. Het bekijken van meerdere perspectieven, begrijpen en begrepen worden staan centraal in deze dialoog.
  • Alle betrokkenen nemen een onderzoekende houding aan. Leraren, schoolleiding en bestuurders gebruiken bijvoorbeeld inzichten uit onderzoek om het onderwijs te verbeteren.

Daarnaast zijn er een aantal randvoorwaardelijke zaken voor een professionele leercultuur:

  • Het bestuur en de schoolleiding is verantwoordelijk voor een gedeelde visie op kwaliteit en leren. Deze visie fungeert als richtpunt voor het professioneel handelen van iedereen in de school. Bij het formuleren van deze visie is het essentieel dat iedereen in de school wordt betrokken en dat medewerkers overeenstemming voelen tussen hun persoonlijke doelen en de doelen van de organisatie.
  • In de school is een positief leerklimaat, waarin fouten maken mag. De school voert plannen echt uit. Leraren durven te experimenten in de eigen lespraktijk.

Handige onderzoeksinstrumenten om in te zetten

  1. De schoolfie: een zelf-evaluatie-instrument waarbij je als school kunt kijken in hoeverre er een ambitieus leerklimaat op jouw school is.
  2. De scan School als Professionele Leergemeenschap, een uitgebreid onderzoeksinstrument waarbij je als school kunt kijken in hoeverre er sprake is van een professionele leergemeenschap.

Bronnen

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief