Inzicht uit onderzoek over lerende cultuur

Wat wordt verstaan onder lerende cultuur?

Boselie definieert een lerende cultuur als: “Het samenwerken met de nadruk op het leren van en met elkaar, waarbij een onderzoekende houding om het onderwijs te verbeteren centraal staat.” Boselie noemt verschillende kenmerken van een lerende cultuur:

  • Leerlingen, leraren, schoolleiding en bestuurders leren van en met elkaar om continu te werken aan verbetering.
  • Samenwerken op basis van vertrouwen, het geven van feedback aan elkaar en het voeren van een professionele dialoog. Het bekijken van meerdere perspectieven, begrijpen en begrepen worden staan centraal in deze dialoog.
  • Alle betrokkenen nemen een onderzoekende houding aan. Leraren, schoolleiding en bestuurders gebruiken bijvoorbeeld inzichten uit onderzoek om het onderwijs te verbeteren.

Daarnaast zijn er een aantal randvoorwaardelijke zaken voor een lerende cultuur:

  • Het bestuur en de schoolleiding is verantwoordelijk voor een gedeelde visie op kwaliteit en leren. Deze visie fungeert als richtpunt voor het professioneel handelen van iedereen in de school. Bij het formuleren van deze visie is het essentieel dat iedereen in de school wordt betrokken en dat medewerkers overeenstemming voelen tussen hun persoonlijke doelen en de doelen van de organisatie.
  • In de school is een positief leerklimaat, waarin fouten maken mag. De school voert plannen echt uit. Leraren durven te experimenten in de eigen lespraktijk.

Meer weten over lerende cultuur? Bekijk onderstaande vragen.

Meer naslagwerk

  • Wil je weten welke vragen en antwoorden er leven over lerende cultuur bij andere leraren? Ga naar Edualdo.nl.
  • Wil je meer weten over de lerende cultuur en hoe je deze op jouw school kunt stimuleren, mail dan naar info@voortgezetleren.nl
  • Wil je inzicht in de lerende cultuur op jouw school? Er zijn twee instrumenten die je kan inzetten:
  1. De schoolfie: een zelf-evaluatie-instrument waarbij je als school kunt kijken in hoeverre er een ambitieus leerklimaat op jouw school is.
  2. De scan School als Professionele Leergemeenschap, een uitgebreid onderzoeksinstrument waarbij je als school kunt kijken in hoeverre er sprake is van een professionele leergemeenschap.

Bronnen

Deel dit bericht