Implementatie en verbinding

Icoon 6, implementatie, verbindingTijdens een ontwikkeltraject moet je telkens alert zijn op de vorderingen die worden gemaakt en op de betrokkenheid binnen de school. Hoe hou je samen het doel voor ogen? En hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen de organisatie wordt gefaciliteerd in de ontwikkeling? Het herkennen, creëren en organiseren van eigenaarschap en draagvlak bij collega’s en andere betrokkenen is daarbij belangrijk.

Hulpvragen

Bespreek de volgende hulpvragen met collega’s om erachter te komen in hoeverre jullie een gezamenlijk beeld hebben bij deze fase:

  • Hoe creëert de school eigenaarschap bij de betrokkenen? Hoe zorgen we ervoor dat de ontwikkeling uiteindelijk iets van iedereen wordt? (sneeuwbaleffect)
  • Hoe faciliteren we de koplopers?
  • Wie of wat dreigt het eerste buiten beeld te raken in de ontwikkeling? En, hoe faciliteren we degenen die achter blijven?
  • Hoe faciliteren we medewerkers bij het aannemen van een nieuwe rol of een andere werkwijze, passend bij de geformuleerde ambitie? En, hoe helpen we ze de oude situatie los te laten?
  • Hoe worden successen gevierd?

Tools

De volgende tools kun je inzetten binnen deze fase:   

  • Het spel School in beweging geeft inzicht en helpt om ontwikkelingsprocessen op jouw eigen school beter te begrijpen en borgen.
  • De voortgangssheet is een tool om het gesprek binnen je school over de voortgang van je ontwikkeling aan te gaan. Met het invullen van de diverse indicatoren kun je zien hoe de ontwikkeling ervoor staat, of de gewenste resultaten worden behaald en waar nog actie nodig is.

Praktijkvoorbeelden

Benieuwd hoe andere scholen deze fase hebben aangepakt? Lees ter inspiratie de volgende praktijkvoorbeelden: 

Inzichten uit onderzoek

Bekijk welke inzichten uit onderzoek je in deze fase kunnen helpen: 

  • Uit onderzoek blijkt dat er een correlatie bestaat tussen betere (school)prestaties en onderwijssystemen met een hoge mate van schoolautonomie. Succesvol leiderschap binnen de school draagt volgens Annemarie Neeleman bij aan het creëren van een zelfgestuurde professionele leergemeenschap.
  • De samenhang tussen stijl van leidinggeven en het ervaren van professionele ruimte is verder uiteengezet door Marieke Hartog. Zij stelt dat de leiderschapsrol van ‘leraar van de leraar’ versterkt kan worden door top-down en bottom-up meer in gesprek te gaan. Daarbij is het belangrijk om te reflecteren op de eigen professionele ontwikkeling én de organisatorische ontwikkelingen.

Deel dit bericht