Hoe kan ik zelf het afstandsonderwijs evalueren?

In de huidige situatie van thuisonderwijs wil je, als schoolleider en leraar, ook vooruitkijken. Er komt een tijd dat de scholen weer (uiteraard aangepast aan de COVID-maatregelen) opengaan.

Dan wil je ook kunnen evalueren hoe het afstandsonderwijs is gegaan en wat je daarvan wellicht wilt behouden. Om die evaluatie straks goed te kunnen uitvoeren, heb je gegevens nodig. Deze gegevens verzamel je nu, tijdens de periode van het afstandsonderwijs.

Door nu al na te denken over de vraag die je straks beantwoord wil hebben, kun je de beste passende manier van onderzoek kiezen. Op deze manier heb je straks de juiste gegevens om te kunnen evalueren.

Onderzoeksvraag bepalen en instrument kiezen

Voor het bepalen van je onderzoeksvraag is het belangrijk om te weten wat je wil meten en wat het doel is van je onderzoek. Stel jezelf hierbij de volgende vragen:

  • Waarom ga ik het onderzoek doen? Wat wil ik met het onderzoek bereiken? Wat is het doel?
    Denk hierbij aan bijvoorbeeld het beschrijven effecten of vergelijken prestaties met vorig jaar.
  • Welke informatie heb ik nodig om dat doel te bereiken
    Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie van verschillende doelgroepen, denk aan leerlingen, collega’s, ouders etc.
  • Zijn mijn onderzoeksvragen zo concreet mogelijk geformuleerd?
    Bedenk hierbij dat de antwoorden op de vragen je de juiste informatie moeten opleveren waarmee je het doel van je onderzoek bereikt.

Als je de onderzoeksvraag helder hebt, maak je een keuze voor een onderzoeksinstrument. Gebruik de flowchart onderzoek als hulpmiddel om te bepalen welke instrument het beste past bij je onderzoeksvraag.

Hieronder lichten we een aantal instrumenten uit die geschikt zijn in deze situatie:

Instrument toekomstgericht onderwijs

Dit instrument bevat vragenlijsten voor vier doelgroepen: leerlingen, leraren, ouders en leidinggevenden. Zij worden bevraagd op hun ervaring van de huidige en ideale situatie. Dit levert een compleet beeld op van hoe het (afstands)onderwijs nu ervaren wordt en wat de verschillende doelgroepen graag willen in de toekomst.

Gespreksleidraad

De VO-raad en SLO hebben gespreksvragen opgesteld aan de hand waarvan schoolleiders of teamleiders (online) in gesprek kunnen met hun team over de geleerde lessen, om van daaruit de opgedane kennis en vaardigheden te borgen.

Meer weten over ‘afstandsonderwijs’? Lees de ervaringen van andere scholen