Het organiseren van maatwerktrajecten

De scholen in de innovatiegroep ‘Maatwerktrajecten organiseren’ doen met het innovatietraject mee omdat zij leerlingen meer mogelijkheden en ruimte willen bieden en beter willen aansluiten bij de individuele behoefte door het aanbieden van maatwerk. Daarbij komen velen verschillende thema’s aan bod zoals flexibilisering van curriculum en rooster, stimuleren van eigenaarschap, de rol van schoolleiding en leraar, en niet onbelangrijk: het borgen van pilots en onderwijsontwikkelingen.

Ontwikkelvraag per school

Oostvaarders College, Almere

Hoe vergroten wij het eigenaarschap van leerlingen en wat betekent dat voor de rol van leerlingen, leraren en MT? 

Montessori College, Arnhem

Hoe ondersteunen we leerlingen van het Montessori College Arnhem in het maken van bewuste keuzes?

Novalis College, Eindhoven

Hoe kunnen wij het curriculum flexibeler maken om maatwerk mogelijk te maken binnen de uitgangspunten van het Vrijeschoolonderwijs? 

Openbaar lyceum De Amersfoortse Berg, Amersfoort

Hoe kunnen we het implementatieproces van een doorontwikkeling van onze lessentabel vormgeven? 

Houtkamp College, Doetinchem

Hoe zetten we een krachtige maatwerkorganisatiestructuur op waarin denken in mogelijkheden centraal staat op het Houtkamp College? 

Dollard College Hommesplein en Ubbo Emmius, Winschoten

Hoe komen we tot een gezamenlijk vertrekpunt om de onderbouw vorm te geven voor 2021/2022 waarin de uitgangspunten zijn: inzet op individuele leerbehoefte, hoge verwachtingen en effectieve feedback en feedforward, betrokkenheid van leefomgeving (van buiten naar binnen) en een veilige leeromgeving.

Valuascollege, Venlo

Hoe kunnen we (binnen onze tweejarige brugperiode) nog beter aansluiten bij de individuele leerbehoefte van de leerling? 

Deel dit bericht