Het aantal respondenten doet ertoe!

Wanneer je onderzoek doet onder een groep mensen, dan bepaalt het aantal respondenten per doelgroep hoe sterk je de resultaten kan interpreteren. Hoe meer mensen meegedaan hebben, hoe zekerder je weet dat de resultaten representatief zijn. Meer is dus altijd beter, maar er zijn wat vuistregels:

Er is een minimum aantal respondenten: vanaf dit aantal respondenten kun je de resultaten voorzichtig interpreteren.

En er is een wenselijk aantal respondenten: vanaf dit aantal respondenten zijn de uitkomsten representatief. Er kunnen andere problemen zijn met de data (bijvoorbeeld onduidelijke vragen), maar de deelname is geen probleem om je zorgen om te maken.

Voorbeeld:

Bij een onderzoek onder 70 personen hoop je op 64 respondenten, maar kun je je resultaten beginnen te interpreteren vanaf 20 respondenten.

In onderstaande grafiek lees je af wat een minimum en wenselijk response is bij de grootte van je onderzoekspopulatie.

Deel dit bericht