Evaluatie, borging en doorontwikkeling

Icoon 7, evaluatie, borging, doorontwikkelingSchoolontwikkeling is een continu en cyclisch proces waarvan evaluatie en borging belangrijke onderdelen zijn. Evalueer daarom samen met de betrokkenen en onderzoek of je doel is bereikt en wat de genomen stappen tot nu toe hebben opgeleverd. Ga je op dezelfde weg door of kies je een afwijkend pad? Scherp waar nodig aan. En zorg ervoor dat wat succesvol is gebleken structureel onderdeel wordt van de manier van werken binnen het team of de organisatie.

Hulpvragen

Bespreek de volgende hulpvragen met collega’s om erachter te komen in hoeverre jullie een gezamenlijk beeld hebben bij deze fase: 

Hulpvragen voor de evaluatie:

  • Hoe gaan we meten of de resultaten na een jaar zijn behaald?
  • Hoe en wanneer evalueren en meten we de voortgang tussentijds?
  • Welke informatie hebben we nodig om de ontwikkeling te evalueren? Denk aan ervaringen van bijvoorbeeld leerlingen.
  • Wie is er verantwoordelijk voor de (tussentijdse)evaluaties? En wie bepaalt of er tussentijds moet worden bijgestuurd?
  • Hoe delen we deze voortgang met de betrokkenen?

Hulpvragen voor de borging en doorontwikkeling:

  • Hebben de genomen stappen het gewenste effect gehad op het primair proces? Zijn de gewenste resultaten behaald?
  • Hoe gaan we om met de resultaten die we niet hebben bepaald? Is er een mogelijkheid om onze doelen aan te passen en/of op basis van nieuwe informatie, andere keuzes te maken?
  • Hoe gaan we de successen borgen? En welke geleerde lessen nemen we mee?
  • Moeten onderdelen van het ontwikkelplan bijgesteld worden?

Tools

De volgende tools kun je inzetten binnen deze fase:   

Praktijkvoorbeelden

Benieuwd hoe andere scholen deze fase hebben aangepakt? Lees ter inspiratie de volgende praktijkvoorbeelden: 

Inzichten uit onderzoek

Bekijk welke inzichten uit onderzoek je in deze fase kunnen helpen:

  • Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar schoolbrede borging van innovaties. Maar in deze fase kan je het 7C-model als onderzoeksmiddel inzetten. Op basis van zeven aandachtspunten, die nauw met elkaar samenhangen, kun je de verandering systematisch ordenen.

Deel dit bericht