Enkele tips en trucs

Plekken waar je eindtermen kunt vinden:

 • Eindtermen (Examenblad)
 • SLO leerplan in beeld en kerndoelen onderbouw
 • ERK (talen)
 • Methode
 • Vakcommunities (o.a. op Facebook)
 • Google, bijv. ‘leerdoelen wiskunde’
 • Je schrijft ze zelf

Kritisch beoordelen van de inhoud: is dit leerdoel voor mijn leerlingen relevant?

Het leerdoel is belangrijk:

 • voor de toets en uiteindelijk het eindexamen
 • als basis voor andere vakken
 • voor vervolgopleiding en/of werk
 • voor zelfontplooiing of functioneren in het ‘echte’ leven
 • binnen het vak; gewoon leuk om te weten

Kritisch beoordelen van de formulering: is dit leerdoel zo bruikbaar voor mijn leerlingen?

Zo niet, dan kun je het leerdoel herformuleren. Gebruik hierin handelingswerkwoorden.

 • ‘Ik kan…’ of ‘Je kan…’
 • Begrijpelijke taal: de leerling snapt wat er staat
 • Handelingswerkwoord (noemen, uitleggen, …): de leerling snapt wat er van haar/hem wordt verwacht
 • Onafhankelijk van de context waarin ze aangeleerd worden
 • Niet te complex en niet teveel (A4-tje)

Voorbeelden van handelingswerkwoorden zijn: benoemen, uitleggen, beoordelen, laten zien, ontwerpen en maken. Het handelingswerkwoord geeft een beheersingsniveau aan (noemen = reproductie, beschrijven = reproductie/toepassen, verklaren/uitleggen is toepassen/inzicht). Als je hier verder mee aan de slag wilt, kunnen de taxonomie van Bloom of de RTTI-methodiek handvatten bieden.

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief