Eigentijds onderwijs in de pro/vmbo-organisatie

De innovatiegroep Eigentijds onderwijs in een Pro/vmbo organisatie houdt zich bezig met het inrichten van het onderwijs op een meer eigentijdse wijze. Thema’s als maatwerk, projectgestuurd werken, leren met en in de buitenwereld, doorlopende leerlijnen, formatief werken en leerdoeldenken komen bij veel van deze scholen terug. Daarnaast zijn keuzewerktijd, individuele leertrajecten en flexibel roosteren onderwerpen waar de scholen op individueel niveau mee aan slag zijn en als groep over uitwisselen. De kartrekkers van deze scholen herkennen veel bij elkaar doordat ze werken met dezelfde doelgroepen. Hierdoor zijn ze in staat om goed van elkaar te leren.

Ontwikkelvraag per school

Aeres vmbo, Almere

Op welke manieren kunnen we leergebieden in beweging brengen om eigentijds onderwijs te concretiseren (zoals werken vanuit kerndoelen/eindtermen ipv de methode)? Hoe maken we dit tot een duurzame, blijvende ontwikkeling?

 

Jacobus Fruytier, Apeldoorn

Hoe kunnen we de projectweken op onze school opschalen en het draagvlak onder collega’s hiervoor vergroten?

Groene Hart Praktijkschool, Alpen a/d Rijn

Hoe kunnen we de individuele leertrajecten, waarbij leerlingen onderwijs krijgen dat past bij hun behoeften en mogelijkheden, verder verfijnen?

Effent, Oosterhout

Op welke wijze geven wij op een uitdagende, op loopbaangerichte, onderscheidende wijze invulling aan een praktische component in onze bovenbouw gericht op de talenten van de leerling?

(V)SO De Piramide, Den Haag

Hoe kunnen wij ons zo onderwijs innoveren, dat het recht doet aan de vier pijlers van ons onderwijs?

  • Wij vinden 21ste eeuwse vaardigheden net zo belangrijk als kennis.
  • Wij zijn eigenaar van onze eigen ontwikkeling.
  • Wij leren binnen en buiten de school.
  • Wij denken vak- en leergebiedoverstijgend.

 

Stedelijk College, Eindhoven

Hoe kunnen we het werken vanuit leerdoelen in alle vakgroepen versterken?

 

Van Lodenstein, Barneveld

Hoe kunnen we een doorlopende leerlijn (vanuit po naar vo) Computational Thinking ontwikkelen voor vmbo, havo en vwo-onderbouw met als uitdaging de samenwerking tussen leraren en de professionalisering van mediawijze leraren?

 

Wellant College, Gouda

Aan het einde van het schooljaar willen we dat de leerlingen die een maatwerktraject aangeboden krijgen gericht keuzes kunnen maken in de vakken die ze willen volgen. Hoe zorgen we ervoor dat op alle niveaus van de organisatie de innovatie wordt uitgedragen?

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief