Definitie leerdoel, lesdoel en succescriteria 

Een leerdoel is datgene wat de leerling geleerd moet hebben als gevolg van het onderwijs dat je hebt ingericht en dat de leerling heeft gevolgd. Een lesdoel is een leerdoel voor 1 les. Een succescriterium is wat de leerling moet laten zien om aan te tonen of hij/zij het leerdoel beheerst. Bijvoorbeeld het invullen van een gatentekst, of het maken van een examenopgave, of het bereiden van een maaltijd.

Een leerdoel kan cognitief zijn (“kennen”) maar ook betrekking hebben op vaardigheden (“kunnen”) of op gedrag (gedragsdoelen).

Een einddoel is een groot leerdoel dat de leerling aan het eind van een leerjaar of op het examen moet beheersen. Je onderwijs is over het algemeen opgebouwd uit stappen die leiden tot het beheersen van de einddoelen. De tussenstappen hebben tussendoelen. Tussendoelen die binnen één les behaald kunnen worden, worden ook wel lesdoelen genoemd. Lesdoelen zijn in deze context dus wél leerdoelen voor de leerling, niet de plannen die de docent heeft met zijn les.

Om te bepalen of een leerling een leerdoel heeft behaald, moet duidelijk zijn hoe “behaald” er dan uit ziet. Moet de leerling een smakelijke maaltijd kunnen bereiden, zich met handen en voeten verstaanbaar kunnen maken, een examenvraag over deze stof correct kunnen beantwoorden? Wat het is dat een leerling moet doen om te laten zien dat hij/zij het leerdoel beheerst, noem je een succescriterium.

Leerdoelen

  • Leerdoelen beschrijven wat leerlingen moeten kennen, begrijpen en doen aan het eind van een thema of periode.
  • Leerdoelen zijn er op verschillende niveaus: generieke leerdoelen die groei inzichtelijk maken op langere termijn en leerdoelen op korte termijn ofonderwerpspecifiekeleerdoelen, bijvoorbeeld binnen een thema, lessenserie o.i.d.

Bijvoorbeeld:

  • Generiek: Ik kan werken volgens een stappenplan dat nodig is voor een bepaalde handeling in een bepaalde situatie.
  • Onderwerpspecifiek: Ik kan een baby in bad doen door een passend stappenplan te volgen.

Succescriteria

  • Succescriteria zijn afgestemd op het leerdoel: ze vormen de standaarden waaraan zowel leerlingen als leraar het succes kunnen afmeten in welke mate de leerlingen voldoen aan het leerdoel. Succescriteria geven leerlingen dus inzicht in de mate waarin ze hun leerdoel(en) (nog niet) bereikt hebben.
  • Succescriteria bieden vertrouwen omdat ze leerlingen inzicht geven in wat ze beheersen en in de punten waar leerlingen nog aan kunnen werken en zich op ontwikkelen.
  • Succescriteria maken het mogelijk (peer) feedback te geven en prestaties te beoordelen.

Wil je meer informatie of inspiratie?

Deel dit bericht

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de Voortgezet Leren nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en praktijkvoorbeelden
Meld je aan voor de nieuwsbrief