De veranderende rol van de leraar

De innovatiegroep De veranderende rol van de leraar houdt zich bezig met de ontwikkeling van de leraar in een veranderende school. Hoe zorg je dat je collega’s voorbereid zijn op een andere rol? Een leraar krijgt bijvoorbeeld vaak te maken met een flexibel rooster, er wordt anders omgegaan met het curriculum en de leraar neemt een coachende rol aan. Hoe organiseer je deze verandering? Welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? Hoe krijg je je collega’s mee?

Ontwikkelvraag per school

Stedelijk Gymnasium, Arnhem

Hoe kunnen we een cultuur creëren waarbij leerlingen, leraren en schoolleiding continu kunnen werken aan hun ontwikkelingsgerichte leerproces? 

Reynaert College, Hulst

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat schoolleiding, teamleiding en leraren de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de school voelen in een samenwerkingsstructuur waarin rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn, collega’s elkaar durven en juist kunnen aanspreken op deze rollen en verantwoordelijkheden, evenals de mogelijkheid krijgen zich in deze rollen en verantwoordelijkheden te ontwikkelen? 

De Rietlanden, Lelystad

Hoe kunnen wij van de pilot “de nieuwe brugklas” een succesvolle werkwijze maken, die breed wordt gedragen onder leraren en ondersteund wordt vanuit de organisatie? 

Scala College, Alpen a/d Rijn

Wat betekent eigenaarschap van de leerling over zijn eigen leerproces voor de rol van de docent op het Scala College? 

Cobbenhagenlyceum, Tilburg

Wat hebben leraren nodig in hun veranderende rol en hoe krijg je hen mee in de verandering? De nadruk ligt hierbij op de veranderende rol. 

De Savornin Lohman, Hilversum

Hoe kunnen we onze verandering naar keuzewerktijd in de onderbouw integraal aanpakken? 

Eligant Lyceum/Het stedelijk, Zutphen

Hoe kunnen we het lerarenteam ondersteunen in hun rolverschuiving van taakgericht naar leerdoelgericht lesgeven en hen faciliteren meer maatwerk te bieden?

Rodenborch College, Rosmalen

Hoe kunnen de mentoren vanuit driehoeksgesprekken werken aan de persoonlijke ontwikkeling, de vakontwikkeling en de studievaardigheden van de leerling?

 

Deel dit bericht