Analyse context

Icoon 2, analyse contextOm het ontwikkelproces vorm te geven, is het belangrijk om te weten hoe de context van de school eruit ziet. Hoe zit de organisatie in elkaar en hoe worden beslissingen genomen? Wat is de cultuur binnen de school? Op welke manier wordt er van elkaar geleerd? Met welke in- en externe ontwikkelingen moet je rekening houden? Een effectief ontwikkeltraject sluit goed aan bij de context van de school.

Hulpvragen

Bespreek de volgende hulpvragen met collega’s om erachter te komen in hoeverre jullie een gezamenlijk beeld hebben bij deze fase:

 • Wat zijn de sterke punten binnen de school, in relatie tot de ontwikkeling?
 • Wat zijn de zwakke punten binnen de school, in relatie tot de ontwikkeling?
 • Met welke interne en externe ontwikkelingen moeten we rekening houden?

Tools

De volgende tools kun je inzetten binnen deze fase:   

 • De Spiegel Personeel en School bestaat uit vier modules die je kunt gebruiken om te weten wat collega’s vinden van het (strategisch) hrm-beleid op school en hoe zij dit ervaren.
  – Module medewerkstevredenheid leraren
  – Module medewerkerstevredenheid OOP
  – Module peoplemanagement door de teamleider
 • De scan school als professionele leergemeenschap brengt de huidige en de wenselijke stand van zaken van de school in in hun ontwikkeling tot professionele leergemeenschap in kaart.
 • De Scan onderzoekscultuur is in te zetten, wanneer je wilt weten wat de stand van zaken is in de ontwikkeling van de lerende en onderzoekende houding bij jou op school. Leraren en schoolleider(s) bepalen hun eigen positie en stellen in uitwisseling met elkaar vast welke verbeterpunten er zijn.
 • Bij de collegiale visitatie brengen collega’s van andere scholen een bezoek aan jouw school met als doel je te laten reflecteren op je ontwikkelvraag en kennis en expertise met elkaar uit te delen.

Inzichten uit onderzoek

Bekijk welke inzichten uit onderzoek je in deze fase kunnen helpen: 

 • Om binnen de school duurzaam te kunnen vernieuwen is het belangrijk om een lerende cultuur te ontwikkelen. Binnen een lerende cultuur ligt de nadruk van de samenwerking op het leren van en met elkaar, waarbij een onderzoekende houding om het onderwijs te verbeteren centraal staat.
 • Om te kijken waar je staat in het ontwikkelen van een onderzoekende cultuur kun je de Scan Onderzoekscultuur in de School gebruiken. Deze scan is ontwikkeld door Anje Ros en Linda Keuvelaar-van den Bergh om scholen te helpen identificeren waar ze staan in dit proces.

Deel dit bericht