Aantal observaties

Afhankelijk van de schaalgrootte van de onderwijsvernieuwing werken 1 tot alle leraren van de school aan de observaties mee. Bij een kleine groep leraren (< 20 leraren) is het niet nodig om een selectie te maken; dan is het aanbevolen om alle leraren te benaderen voor een lesobservatie. Bij een grotere groep leraren (> 40 leraren) is het wel handig om een selectie te maken (40 tot 50%). Zorg dan vooraf voor een representatieve afspiegeling van leraren wat betreft vak, leservaring en ervaring met de vernieuwing.

Voor een betrouwbaar beeld van de onderwijsvernieuwing zijn er ten minste 2 lesobservaties per docent nodig.

Deel dit bericht