EIGENAARSCHAP VAN LEERLINGENMAATWERK ORGANISERENORGANISATIEONTWIKKELINGVERANDERAANPAK: VAN PILOT NAAR DUURZAME ONTWIKKELINGWERKEN MET LEERDOELENLERARENSCHOOLLEIDERSSTAFMEDEWERKERS

Training Ontwikkelkracht

November 18, 2021Omgeving Utrecht
Training Ontwikkelkracht

Wil jij volgend schooljaar de succesvolle ontwikkelingen uit de corona-periode borgen binnen jouw school? Of weer verder aan de slag met een lopende organisatie- of onderwijsontwikkeling? Tijdens de vijfdaagse training Ontwikkelkracht leer je samen met een collega welke stappen je kunt zetten om van deze ontwikkeling op jouw school een succes te maken. Tussen de bijeenkomsten door ga je in gesprek met een coach die je verder helpt met jouw persoonlijke verandervaardigheden. Meld je aan.

Voor wie?

De training is bedoeld voor iedereen binnen de school die zich bezighoudt met onderwijs- of organisatieontwikkeling. Dit betekent dat leraren, beleidsmedewerkers en leidinggevenden deel kunnen nemen aan de training. Om te zorgen voor een duurzame verandering, is het de bedoeling dat twee personen per school deelnemen, waarvan in ieder geval één in een leidinggevende functie.

Programma

De training bestaat uit vijf lesdagen, coaching en huiswerk- en praktijkopdrachten. Je bent dus naast de lesdagen ook bezig met de training. Het traject duurt in totaal een half jaar. De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Ambitie vaststellen;
 • Beginsituatie analyseren;
 • Schoolcontext vaststellen;
 • Strategie bepalen;
 • Stappenplan maken;
 • Uitvoeren in de praktijk;
 • Evalueren en vervolgstappen bepalen.

Alles wat je leert, kun je direct in praktijk brengen op jouw school. Tussen de bijeenkomsten door vinden coachgesprekken plaats, waarin je jouw persoonlijke ontwikkelvragen bespreekt met een coach.

Opbrengsten

Na het volgen van de training Ontwikkelkracht:

 • weet je hoe je een duurzame ontwikkeling tot stand brengt en hoe je draagvlak creëert.
 • heb je praktische handvatten, theoretische kaders en diverse instrumenten om een duurzame verandering in jouw school te stimuleren.
 • ben je je bewust van jouw eigen rol en positie in de verandering.
 • heb je concrete stappen gezet in het maken van een plan van aanpak voor de ontwikkeling op jouw school.
 • heb je jouw netwerk vergroot door contact met andere scholen die bezig zijn met een verandering.

Kosten

Voor de deelname aan de training vragen we een eigen bijdrage van € 250,- per deelnemer. Dit komt dus neer op € 500,- per deelnemende school.

Data en tijden

 • Bijeenkomst 1 en 2: Donderdag 18 november en vrijdag 19 november, tweedaagse met overnachting en diner (anderhalve dag)
 • Bijeenkomst 3: Woensdag 12 januari 2022 (hele dag)
 • Bijeenkomst 4: Maandag 14 februari 2022 (halve dag)
 • Bijeenkomst 5: Donderdag 17 maart 2022 (halve dag)

Locatie

De trainingsdagen vinden fysiek plaats (als de coronamaatregelingen dit toelaten) in de omgeving van Utrecht. Het is belangrijk dat je alle dagen aanwezig kunt zijn

Aanmelden

Meld je aan via dit formulier. Om te zorgen voor een duurzame verandering, is het de bedoeling dat twee personen per school deelnemen, waarvan in ieder geval één in een leidinggevende functie. Je kunt je via het formulier allebei apart aanmelden. De training Ontwikkelkracht kan doorgaan met minimaal twaalf deelnemers.

Vragen?

Heb je vragen over de training Ontwikkelkracht? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Ervaring van deelnemers

“Geïnspireerd worden buiten de waan van de dag, jezelf tijd en afstand van school gunnen om snel en praktisch aan de slag te gaan. Je komt echt een stap verder.”

“Je krijgt een breder blikveld, het zet aan tot out of the box denken, het brengt je in verwarring, je komt tot andere inzichten over waar je nu daadwerkelijk staat.”

“Erg inspirerend om actief bezig te zijn met je eigen schoolontwikkeling en daar feedback op te krijgen van collega’s en van experts die met andere invalshoeken komen. Zo wordt je school echt een lerende school.”

Deel dit bericht