Scan Onderzoekscultuur

Vraag: Ik wil weten wat de stand van zaken is in de ontwikkeling van de lerende en onderzoekende houding op school.

Doel: De Scan Onderzoeskcultuur is een zelfevaluatie-instrument voor scholen die onderzoek in de school beter willen benutten. Dit om een lerende, onderzoekende houding te ontwikkelen waarin alles erop is gericht om leerprocessen van leerlingen onderbouwd te verbeteren (evidence-informed handelen en beleid).

In het instrument bepalen scholen hun eigen positie en stellen ze vast welke verbeterpunten mogelijk zijn.

Doelgroep: schoolleiders (eindverantwoordelijk en teamleiders), leraren

Herkomst: Platform Samen Opleiden en Professionaliseren

Korte omschrijving: De scan wordt ingevuld door leraren en schoolleiders. In een gesprek vergelijken en bespreken zij hun antwoorden en proberen zij overeenstemming te vinden over de fase waarin de school zich bevindt. Vervolgens bepaalt de groep welke aspecten allereerst moeten worden ontwikkeld (prioritering) en spreken zij af welke concrete acties hiertoe moeten worden genomen.

Ga naar de scan.

Deel dit bericht