Analyse beginsituatie

Icoon 2, analyse beginsituatieOm te weten hoe je naar de nieuwe situatie toe kunt bewegen, moet je eerst weten waar je nu staat ten opzichte van de ambitie. Dat vraagt om een goede analyse van je beginsituatie. Wat gaat goed en wat kan beter? Welke kansen zie je die het realiseren van de ambitie stimuleren? Maar ook: welke bedreigingen zie je die het realiseren van de ambitie in de weg staan?

Hulpvragen

Bespreek de volgende hulpvragen met collega’s om erachter te komen in hoeverre jullie een gezamenlijk beeld hebben bij deze fase:

 • Waar staan we nu ten opzichte van de geformuleerde ambitie? Wat is er al in gang gezet dat bijdraagt aan het realiseren van de ambitie? Welke resultaten zijn er al geboekt?
 • Wat is de beleving binnen de school ten opzichte van de ambitie? Hoe kijken collega’s tegen de ontwikkeling aan?
 • Welke kansen om de ambitie te realiseren zien we? Denk bijvoorbeeld aan een enthousiaste groep leraren die initiatief neemt of het slim benutten van ontwikkeltijd.
 • En welke bedreigingen zien we? Denk bijvoorbeeld aan een steeds wisselend lerarenteam of beperkte financiële middelen.

Tools

De volgende tool kun je inzetten binnen deze fase:   

 • Met de Schoolfie krijg je inzicht in de mate waarin jouw school een ambitieus leerklimaat heeft en hoe dit wordt ervaren in verschillende geledingen op school.
 • Het bordspel We Own the School (WOTS) is een werkvorm om samen met leerlingen, docenten en schoolleiders een gesprek over eigenaarschap van (leren) te voeren.
 • Met het instrument eigentijds en toekomstgericht onderwijs krijg je inzicht in de huidige en ideale situatie op school rond vier thema’s.
 • Met de module realisatie schooldoelen van De Spiegel krijg  je inzicht in de mate waarin de schooldoelen zijn gerealiseerd.
 • De cognitieve prestatietool helpt om toetsresultaten voor en na een onderwijsvernieuwing met elkaar te vergelijken.
 • De inzettool meet in hoeverre er sprake is van inzet/inspanning bij leerlingen voor het schoolwerk (of bij een specifiek vak).
 • De zelfvertrouwentool meet in hoeverre leerlingen zelfvertrouwen hebben in hun eigen kunnen als het gaat om schoolwerk.
 • Met de motivatietool meet je de mate van motivatie voor het onderwijs bij leerlingen op school, tijdens een vak of gedurende een onderdeel van een vak.

Inzichten uit onderzoek

Bekijk welke inzichten uit onderzoek je in deze fase kunnen helpen: 

 • Het is belangrijk om van tevoren na te denken wat je wilt veranderen en wat deze verandering gaat betekenen voor de huidige situatie. Hierbij kunnen verschillende bronnen je goed helpen. Een goed voorbeeld is het boek Verdraaid het Werkt! van Wilma van ‘t Kruijs.
 • Om duurzaam te kunnen ontwikkelen is het essentieel om na te gaan hoe de schoolorganisatie nu in elkaar steekt en hoe je deze kunt veranderen of juist inzetten voor je ontwikkeling. Hierbij kan de methode datateams van Kim Schildkamp, ontwikkelt aan de Universiteit Twente, erg behulpzaam zijn.

Deel dit bericht